צור קשר
מפה
תל אביב, קרית עתידים, בנין 6
03-6449499

הדרכה פדגוגית

במציאות חברתית שבה הורים רבים לילדים קטנים עובדים שעות ארוכות, נוצר ביקוש גובר והולך לשימוש במסגרות חינוכיות לגיל הרך. בד בבד, הידע הנצבר ממחקרים בנושאי התפתחות הילד, מצביע כי לחוויות והתנסויות שחווים ילדים בשנות חייהם הראשונות, בבית ובמסגרת החינוכית, יש השפעה מכרעת על התפתחותם. איכות הטיפול-חינוך המוענק על ידי הדמויות המטפלות בתינוק ובפעוט באופן קבוע וישיר (לצד היבטים נוספים של איכות הסביבה החינוכית) מעצבת את התפתחותם הפיסית, השכלית הרגשית והחברתית והיא קריטית לשלומם הן הפיזי והן הנפשי.

אופייה התובעני של העבודה בגיל הרך וכן ההתפתחויות המקצועיות בתחום מחייבים הדרכה קבועה מלווה ותומכת והשתלמויות סדירות כדי לאפשר לצוות החינוכי בגן לתת את הטיפול-חינוך האיכותי הדרוש לילדים. ההדרכה הקבועה תומכת בבניית הכישורים והמוטיבציה ליישום הידע הנרכש על ידי הצוות בהכשרה ובהשתלמויות. המדריכה מייעצת ותומכת באנשי הצוות בהתמודדותם עם הקשיים של העבודה היומיומית בגן.